Новини
 
ЮНИОН ХИДРО ООД МВЕЦ” Славова” се намира на 7км. от гр.Благоевград. Въведенa е в експлоатация през 2010г. Водно електрическата централа се състой от водохващане на р.Славова, от което тръгва вкопан стоманен напорен тръбопровод с диаметър 700мм и дължина 3500м. В сградата е монтирана една тип Пелтон турбина, от която отработената вода се изпуска директно в шахтата на 6 централа от каскада „Благоевградска Бистрица”. Параметрите на централата са: Турбина Пелтон с мощност Р=1775kW, производство на „Вапцаров”-гр.Плевен Генератор на „ЕЛПРОМ ЗЕМ”АД Нетен напор Н=261м Водно количество Q=0,770м3/сек МВЕЦ ”Койнаре” се намира в с.Койнаре, общ.Червен бряг. Въведен е в експлоатация през 1947г. Водно електрическата централа се състой от водохващане изградено на р.Искър, от него тръгва бетонов канал оразмерен за 32м2 с дължина 4800м. В сградата са монтирани три броя еднакви турбини тип Каплан, които отработената вода я изпускат в отвеждащ канал до р.Искър. Параметрите на централата са: Три броя турбини Каплан с обща мощност Р=1500kW произведени в Чехия. Нетен напор Н=6,35м Водно количество Q=32,000м3/сек
Източник: Фирмена информация (02.02.2017)