Новини
Новини за 1996
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 485, т. 9, р. 2, стр. 188, по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" – ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Николай Драганов Бръшлянов; вписва за членове на съвета на директорите Александър Дойчинов Яначков, Янко Милчов Миленков и Златко Борисов Деков.
Източник: Държавен вестник (03.12.1996)