Новини
Новини за 1997
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 485, т. 9, р. 2, стр. 188, по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" – ЕАД: заличава Стоянчо Милков Милошев като член на съвета на директорите; вписва като член на съвета на директорите Иван Стоилов Кацарски.
Източник: Държавен вестник (25.02.1997)