Новини
Новини за 1998
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 832/89 на 1 състав за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите Александър Дойчинов Яначков и Янко Милчов Миленков.
Източник: Държавен вестник (20.01.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промяна за "Геопланпроект" - ЕАД: вписа увеличение на капитала от 29 054 000 лв. на 29 758 000 лв.
Източник: Държавен вестник (13.02.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Иван Стоилов Кацарски; вписа за член на съвета на директорите Анна Борисова Петкова.
Източник: Държавен вестник (02.09.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 вливане на "Инфраком" - ЕООД (в ликвидация) в "Геопланпроект" - ЕАД; вписа увеличение на капитала на "Геопланпроект" - ЕАД, от 29 758 000 на 31 649 000 лв.
Източник: Държавен вестник (18.09.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: увеличава капитала от 31 649 000 на 50 638 400 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1000 лв. на 1600 лв.; вписва промени в устава съгласно Заповед № РД-02-14-1122 от 6.X.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Източник: Държавен вестник (04.12.1998)