Новини
Новини за 2014
 
Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата прехвърли на община Русе имотите и терена на летището в с. Щръклево, реши по време на днешното си заседание Министерският съвет. На общината се прехвърлят и дяловете на държавата от капитала на "Летище Русе" ЕООД. По този начин ще се създадат условия летището да стане общинска собственост, каквото е желанието на местната общественост, посочват от пресцентъра на кабинета. Местоположението на летището е стратегическо за Русе с възможността за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари. При възстановяване на дейността му ще бъдат създадени и допълнителни работни места, аргументират своето решение министрите. В момента летището не е действащо, като от 2007 г. са обявявани три процедури за предоставянето му на концесия. Концесионер обаче не е намерен, защото никой не е подал оферти по процедурата. С друго свое решение правителството одобри проекта на договор с община Русе за финансиране на елементи от публичната инфраструктура. По Закона за насърчаване на инвестициите се отпускат 102 хил. лв. за реконструкция на пътно кръстовище в Индустриален парк Русе. Средствата ще бъдат използвани за ремонт на тротоарите и изграждане на мрежа за отводняване. Междувременно правителството определи министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в четири предприятия. Това са "Геопланпроект" ЕАД, "Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, "Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)" ЕООД и "Проинвекс" ЕООД. Досега това е било във функциите на министъра на инвестиционното проектиране, но то вече е закрито и функциите му се поемат от МРРБ.
Източник: Инвестор.БГ (18.12.2014)