Новини
Новини за 2015
 
Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата ограда до Турция. Парадоксът се дължи на решението на правителството да възложи на три областни управи да строят поотделно новата ограда, която минава и през трите области. За разлика от кабинета "Орешарски" правителството на Борисов е решило да не залага само на един проектант за допълнителните 131 км. Засега е ясно името само на една от избраните фирми. Това е софийската "Геопланпроект", съобщиха от областната управа в Хасково. С нея вече е сключен договор, който я задължава за един месец, считано от 1 април, да бъде завършено проектирането. В изпълнение на заданието ще бъдат включени и проектанти от област Хасково. Частта от оградата, която е в областта, е с дължина 33.6 км - почти колкото построената досега. Според областната управа реалното строителство ще започне в началото на май, а прогнозите са да завърши през юни. По всяка вероятност фирмите, които ще извършват строителството, ще бъдат повече от една за по-голяма експедитивност, допълват от областната управа. Не с такъв напредък мога да се похвалят областните управители на Ямбол и Бургас. От крайморския град обясниха, че заради наводнения е труднодостъпна местността, която трябва да се заснеме. Там тепърва престои избор на проектант. От обясненията на администрацията не стана ясно дали вече има избрана фирма. "Съгласно утвърдено задание на МВР в момента тече етап проектиране на обекта. Срокът за изпълнение е 20 работни дни", се посочва в писмен отговор на запитване на "Сега". Засега не е ясно с колко ще се оскъпи проектът заради избора на трима отделни проектанти за едно и също съоръжение. Не е ясно и как ще бъдат съгласувани трите проекта, така че да не се получи разминаване между отделните участъци. До този момент от правителството и МВР не дават информация колко ще струва всичко. Единствено известно е, че сумата започва от 90 млн. лв.
Източник: Сега (06.04.2015)
 
Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48 млн. лв., без провеждането на обществена поръчка, ще бъдат платени от правителството по сключените договори за строителството на оградата по границата с Турция. Това показва справка на Министерския съвет, изготвена по искане на OFFNews. Избраните от управителите на областите Бургас, Ямбол и Хасково фирми ще трябва да построят 82-километрова ограда заедно с инфраструктурата около нея. Към момента разчетите сочат, че новият участък ще излезе доста по-скъп, отколкото 30-те километра, построени от правителството на Пламен Орешарски. Тогава оградата бе градена от военните за близо 7.5 млн. лв., което прави под 250 хил. лв. на километър. Новото заграждение засега излиза близо 600 хил. лв. на километър. Най-много пари ще глътне участъкът в Бургаско. Там сключените договори са за 25 млн. лв. Областният управител Вълчо Чолаков е посочил три фирми, с които са сключени договори. Това са АБ ИНВЕСТ НН и "Пътстрой Бургас". Третата фирма е "Булдени". Три са и фирмите, избрани за строежа на оградата в Хасково. Губернаторът Добри Беливанов е подписал договори за близо 11 млн. лв. с фирмите "Транспортно строителство и възстановяване", ЕТ "Металик - Иван Михалов" и "Геопланпроект". Участък от оградата в Ямбол пък ще излезе близо 13 млн. лв. Областният Димитър Иванов е посочил фирмите ДП "Транспортно строителство и възстановяване" и "Геострой инженеринг". До момента правителството е отпуснало 30.5 млн. лв. за строителството на оградата. Предвидено е строежът в Бургаско да продължи 6 месеца, но има опции за удължаване на строежа.
Източник: Сега (01.10.2015)
 
Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. спрямо загуба от 1,45 млн. лв. за същия период на 2015 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg. Оповестяването му е забавено с един месец, след като крайният срок беше в края на август. Консолидираните приходи от продажби намаляват със 17% на годишна база до 53,2 млн. лв. за полугодието на тази година, но намалението е основно поради по-малките приходи в раздел "Други", които намаляват с близо 14 млн. лв. Приходите от услуги се увеличават с 6,5 млн. лв. до 6,6 млн. лв. за януари-юни 2015 г. спрямо същия период на миналата година. Приходите от продукция (основно строително-монтажни работи) се понижават с 14% на консолидирана годишна база до 21,5 млн. за периода. Спад от 1% до 24,6 млн. лв. бележат консолидираните приходи от продажби на стоки, където се включват основно приходи от продажба на електроенергия. Консолидираните активи на Енемона АД са за 173 млн. лв. към 30 юни 2015 г. (170 млн. лв. в началото на годината). Консолидираните текущи пасиви нарастват до 145,5 млн. лв. към 30 юни 2015 г. (спрямо 135,7 млн. лв. 6 месеца по-рано). В същото време текущите активи нарастват до 91,2 млн. лв. (спрямо 90 млн. лв. в началото на годината). Текущите задължения към банки и небанкови финансови институции нарастват с около 6 млн. лв. до 82,5 млн. лв. към 30 юни 2015 г. Нетекущите обаче са надолу с около 9 млн. лв. до 1,3 млн. лв. Разходите за персонала намаляват с около 4 млн. лв. на годишна база до 11,3 млн. лв. за полугодието на 2015 г. Основната част от текущите активи (за 91 млн. лв.) са „Други - Търговски и други вземания“ за общо 27,3 млн. лв. (ръст с 11,1 млн. лв. от началото на годината). На второ място са вземанията от клиенти и доставчици за 26,15 млн. лв., на трето - предоставените аванси за 17,15 млн. лв., на четвърто са вземанията по предоставени търговски заеми за 14,07 млн. лв. Енемона АД има издадени 3 вида инструменти, включително обикновени акции, привилегировани акции и варанти. Обикновените ценни книжа на дружеството поевтиняват с 94,9% през последните 12 месеца до 0,102 лв. за акция и 1,22 млн. лв. пазарна капитализация.
Източник: profit.bg (01.10.2015)