Акционери
ОББ Универсален пенсионен фонд - София 6.79 % 2 486 830.00 лв.
Алианц България - Задължителен универсален пенсионен фонд - София 6.67 % 2 443 509.00 лв.
Доверие - Универсален пенсионен фонд - София 6.64 % 2 430 453.00 лв.
Димитър Т. Сулев 8.08 % 2 960 784.00 лв.

Участие на акционерите в други дружества
Димитър Т. Сулев
Управител в
Фармакс ООД - София - Управителен съвет (Управител)
Химакс Фарма ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Химакс-Димитър Сулев ЕТ - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер в