Акционери
Други 5.00 % 300 000.00 лв.
Александър П. Геранлиев 9.44 % 556 000.00 лв.

Участие на акционерите в други дружества
Александър П. Геранлиев
Управител в
Лясковец ООД - Лясковец - Управителен съвет (Управител)
Прити 95 ООД - Лясковец - Управителен съвет (Управител)
Ото Систем ООД - Варна - Управителен съвет (Управител)
Акционер в