Кратък фирмен профил

Суперснаб 2001 АД - Добрич [Ликвидация]


Контакти

Добрич, 9300
ул. А. Стоянов 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124116879
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизационната сделка за "Суперснаб" - ЕООД, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни и складови сделки, производство на всякакви промишлени стоки, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други строителни услуги, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и животинска, в страната и в чужбина, продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия (след съответен лиценз), комплексни туристически услуги, екскурзионно обслужване, ресторантьорство и хотелиерство (след съответен лиценз).
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
02.07.2010: Суперснаб-2001 АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Суперснаб-2001 АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Суперснаб - 2001" - АД, Добрич, на...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Суперснаб - 2001" - АД, Добрич, на...
04.04.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.09.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.05.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.01.2005: Съветът на директорите на "Суперснаб - 2001" - АД, Добрич, на...
29.07.2003: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 823 пъти
[2016: 287, 2015: 33, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 124, 2011: 90, ... ]