Кратък фирмен профил

Екарисаж-Загоре АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
кв. Индустриален
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123117608
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Производител на храни
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.05.2019 
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.-птицекланица
Предмет на дейност: Опазване на околната среда, сьбиране и обезвреждане на животински трупове, конфискати, кланични отпадьци, производство на месокостно брашно, екарисажна мазнина, храни за домашни животни и птици, транспортни услуги, тьрговска дейност вопазване на околната среда, сьбиране и обезвреждане на животински трупове, конфискати, кланични отпадьци, производство на месокостно брашно, екарисажна мазнина, високопротеинови смески транспортни услуги, тьрговска дейност, тьрговско представителство и посредничество, продобиване и тьрговия с недвижими имоти и ограничени вещни права вьрху тях, строителство, строително-ремонтна и инженерингова дейност, производство на промишлени и селскостопански стоки, обществено хранене, хотелиерство, туристически услуги, продуцентска, импресарска, издателска и рекламна дейност, складова, лизингова и спедиторска дейност, сервиз и ремонт на промишлено оборудване и автомобили, проектантски, конструкторски и консултантски услуги, както и всякакви други дейности, незабранени сьс закон, включително и сделки по тях с бьлгарски и чуждестранни физически и юридически лица на територията на страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.01.2015: Имоти на получател на пари по САПАРД се продават заради...
12.12.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.04.2008: Редовното общо събрание на акционерите на "Екарисаж - Загоре"...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Екарисаж - Загоре" - АД, Стара...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Екарисаж - Загоре" - АД, Стара...
13.12.2006: Министерство на земеделието и горите публикува Списък на...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Екарисаж - Загоре" - АД, Стара...
20.09.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.05.2005: Съветът на директорите на "Екарисаж - Загоре" - АД, Стара...
21.01.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 055 пъти
[2016: 454, 2015: 34, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 133, 2011: 93, ... ]