Кратък фирмен профил

Специализирани бизнес системи АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Бесарабия 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121814067
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Продукти и услуги:
Персонални компютри, изграждане на локални мрежи, софтуер, офис автоматизация.
Предмет на дейност: Внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки с информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части, както и вътрешни доставки, продажби, наем, лизинг, сервиз, обучение, вътрешни и международни превози с лек и товарен транспорт, спедиторски услуги, строителна и предприемаческа дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
30.06.2017: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) На проведено...
26.05.2017: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) В БФБ-София АД са...
23.12.2016: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) На проведено ОСА...
22.11.2016: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) В БФБ-София АД са...
22.06.2016: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) На проведено на...
19.05.2016: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) В БФБ-София АД са...
11.01.2016: Губещо и задлъжняло, Джи Пи Ес Контрол получи разсрочване и...
05.11.2015: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) На проведено ОСА...
15.10.2015: Теодор Анадолиев е достигнал дял от 6,551% в Алфа Ууд България...
18.09.2015: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 653 пъти
[2016: 293, 2015: 171, 2014: 132, 2013: 265, 2012: 590, 2011: 413, ... ]