Кратък фирмен профил

Минстрой Холдинг АД - София


Контакти

София, 1172
бул. Г.М.Димитров 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831493848
Капитал (лв.): 7 899 131
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на патенти. Отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране; маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
25.01.2021: Проекти с бъдеще Пандемията обърка дейността и плановете на...
29.06.2020: "Ремотекс М" е обявено в несъстоятелност Ремонтното предприятие...
24.04.2020: Над 2 млн. лева дарени от минната индустрия за...
19.02.2020: "Дриймс транс" изгражда логистичен парк за 25 млн. лв. "Дриймс...
06.02.2020: Активи на "Ремотекс" пак се продават по искане на ПИБ Част от...
19.12.2019: 20 студенти със стипендии от “Минстрой холдинг” 20 студенти от...
04.10.2019: Ръстът в добивната индустрия се забавя Едва половината от...
21.05.2019: Минстрой Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.05.2019: "Горубсо-Мадан" ще търси руди в нова площ Добивното предприятие...
14.03.2019: ББР финансира поредна закъсала фирма със запор от друг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 054 пъти
[2016: 984, 2015: 203, 2014: 136, 2013: 272, 2012: 564, 2011: 329, ... ]