Кратък фирмен профил

НонВоТекс АД - София


Контакти

София, 1271
бул. Рожен 80
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000622109
Капитал (лв.): 2 106 143
 
 
 

Отрасъл: Производство на нетъкани текстилни изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на строителни текстилни, филтърни материи, мебелни и конфекционни материали, индустриални стоки и текстилни ренегати, търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.04.2009: НонВоТекс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
02.04.2009: НонВоТекс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
31.07.2008: Германската асоциация за организация на труда и за развитие на...
15.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.02.2008: Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други...
31.01.2008: Комисията за финансов надзор е издала две решения, с които...
31.01.2008: Във връзка с информация от интернет страницата на КФН от...
20.12.2007: На проведено извънредно ОСА от 17.12.2007 год. на НонВоТекс...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 446 пъти
[2016: 388, 2015: 79, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 181, 2011: 158, ... ]