Кратък фирмен профил

Бакс 99 АД - София


Контакти

София, 1574
ул. Кривина 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121817095
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Дружеството има за цел сключване на приватизационен договор за изкупуване на "БКС Слатина" - ЕООД, по реда на чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, проектиране и строителство, изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, хидроизолация, благоустройствени и комунални фондове, изграждане на благоустройствени обекти, строителни и ремонтно-строителни услуги на предприятия, детски заведения, училища, граждани и др., поддържане санитарно-хигиенното състояние на населените места - сметосъбиране, транспортиране и депониране на отпадъци, снегопочистване, миене, метене на улици, площади, подлези и обществени тоалетни, изграждане и поддържане на зелени площи, изграждане, поддържане и ремонт на пътни настилки, поддържане и почистване некоригирани речни корита, производство на строителни изделия и доставка на материали срещу заплащане, транспортна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.04.2015: Фирми на "Титан АС" на Димитър Борисов и Иво Иванов и на братята...
26.08.2013: 13 ценови оферти за ремонт на улици и булеварди в София Вчера...
26.04.2011: Съветът на директорите на ”БАКС 99“ – АД, София, на основание...
27.04.2010: Съветът на директорите на ”БАКС 99“ – АД, София, на основание...
25.02.2010: Само фирми със складова и ремонтна база в София имат шанс да...
07.08.2009: Съветът на директорите на “Бакс 99” - АД, София, на основание...
09.04.2009: Идеята общинско дружество да чисти цяла София засега се отлага....
30.03.2009: Новите чистачи на София Ако всяко зло е за добро, дали ще е...
18.03.2009: Досегашният концесионер на чистотата в София - “Новера”, ще...
05.12.2008: Съветът на директорите на “Бакс 99” - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 594 пъти
[2016: 275, 2015: 69, 2014: 86, 2013: 173, 2012: 311, 2011: 205, ... ]