Кратък фирмен профил

Плира ООД - Плевен [Несъстоятелност]


Контакти

Плевен, 5800
ул. Георги Кочев 84
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114003452
Капитал (лв.): 15 100
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 12.02.2018 
Предмет на дейност: Организиране и ръководство на стоково тържище, посредническа, производствена и външнотърговска дейност, търговия със стоки (без стоки, които се продават на тържището), търговия с благородни метали и скъпоценни камъни.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.05.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.09.2003: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.09.2003: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.10.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
12.09.2000: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.04.2000: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.04.2000: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.09.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
03.08.1999: Министерството на търговията и туризма на основание § 11, ал. 2...
18.06.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 229 пъти
[2016: 126, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]