Кратък фирмен профил

Асансьоростроене - 98 АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Поручик Неделчо Бончев 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121833153
Капитал (лв.): 120 142
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Общи събрания: Последно - 18.08.2014 
Предмет на дейност: Проектиране, производство и окомплектовка на асансьори, възли и детайли за тях, монтаж, сервиз, научноизследователска, развойна и проектантска дейност, търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на дълготрайни материални активи
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.07.2010: Асансьоростроене - 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
11.08.2009: Асансьоростроене - 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
22.08.2008: Асансьоростроене - 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.09.2007: Съветът на директорите на "Асансьоростроене 98" - АД, София, на...
22.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.06.2006: Съветът на директорите на "Асансьоростроене 98" - АД, София, на...
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 208 пъти
[2016: 64, 2015: 65, 2014: 83, 2013: 166, 2012: 290, 2011: 186, ... ]