Кратък фирмен профил

Селл АД - Мирково


Контакти

Мирково, 2095
Софийска област
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122093500
Капитал (лв.): 4 412 088
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Общи събрания: Последно - 19.07.2019 
Предмет на дейност: Добив, обработка и търговия с медни и златосъдържащи руди и техни производни, доставка на миннодобивна и преработвателна техника и резервни части за нея, комисионна и посредническа дейност, търговско представителство, транспортна и ремонтна дейност, селскостопанска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.12.2010: Доктор по минно дело, на 61 години, сравнително неизвестен в...
25.01.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.11.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 с...
09.11.2007: Съветът на директорите на "РМД Елаците мед" АД е насрочил...
08.11.2007: Съветът на директорите на "РМД Елаците мед" АД е насрочил...
02.11.2007: Съветът на директорите на "РМД Елаците мед" - АД, с. Мирково,...
30.03.2007: Съветът на директорите на "РМД - Елаците мед" - АД, с. Мирково,...
10.10.2006: Съветът на директорите на "РМД Елаците мед" - АД, с. Мирково,...
04.10.2006: Новият председател на Конфедерацията на работодателите и...
29.08.2006: Елаците мед увеличава капитала за инвестиции Мажоритарният...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 883 пъти
[2016: 609, 2015: 112, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 381, 2011: 157, ... ]