Кратък фирмен профил

Доспатлес ЕАД - Доспат


Контакти

Доспат, 4831
ул. Орфей 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120067096
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на културни и млади насаждения без материален добив и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.02.2012: Българските дървопреработвателни предприятия са пред затваряне...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Доспатлес" - ЕАД, Доспат, на...
27.06.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Доспатлес" - ЕАД, Доспат, на...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Доспатлес" - ЕАД, Доспат, област...
25.05.2004: Съветът на директорите на "Доспатлес" - ЕАД, Доспат, област...
16.05.2003: Съветът на директорите на "Доспатлес" - ЕАД, Доспат, на...
14.03.2003: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.11.2002: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Доспатлес" - ЕАД, Доспат, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 274 пъти
[2016: 266, 2015: 71, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 224, 2011: 140, ... ]