Кратък фирмен профил

Родопаимпекс АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831588972
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с месо и месни продукти
Общи събрания: Последно - 30.07.2020  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Търговска, комисионерска, консигнационна, инженерингова, лизингова и рекламна дейност в областта на селското стопанство и хранителната промишленост, производство на стоки и селскостопанска продукция, трансфер на технологии, лицензии и ноу-хау.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.04.2007: Митко Събев един от собствениците на "Петрол" и "Петрол холдинг"...
16.02.2007: Нови обвинения за пране на пари очакват участниците в аферата...
06.03.2006: Първият представител на месарката индустрия се изкачи чак до...
06.03.2006: В първа по рода си класация в. ПАРИ дава уникален поглед върху...
15.10.2003: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
06.11.2002: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.11.2002: Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от...
02.08.2002: Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от...
29.03.2002: Съветът на директорите на "Родопаимпекс" - АД, с. Маноле, област...
01.09.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 795 пъти
[2016: 200, 2015: 136, 2014: 93, 2013: 186, 2012: 277, 2011: 10, ... ]