Кратък фирмен профил

Търново-авто инвест АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104119177
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 18.04.2018  Предстоящо - 10.05.2019 
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, външнотърговска дейност (внос и износ), транспортна дейност, производство на стоки и услуги с цел продажба, търговия и сервиз на моторни превозни средства и резервни части, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.03.2010: Търново-авто инвест АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
10.04.2009: Търново-авто инвест АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
10.04.2009: Търново-авто инвест АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
05.09.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
23.10.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Търново - авто инвест" - АД, Велико...
10.10.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Търново - Авто инвест" - АД, Велико...
05.05.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
16.12.2005: Съветът на директорите на "Търново - авто инвест" - АД, Велико...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 870 пъти
[2016: 180, 2015: 49, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 171, 2011: 112, ... ]