Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.02.2018  Предстоящо - 15.06.2018 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 288   стр.    
16.05.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че поради отказ...
16.05.2018: Унифарм АД-София (59X) Унифарм АД уведомява, че поради отказ от...
14.05.2018: Продажбите на "Софарма" през април нарастват с 12% на годишна...
10.05.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че за месец април...
10.05.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) В БФБ-София АД са постъпили...
04.05.2018: Софарма АД-София (3JR) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
03.05.2018: Софарма АД-София (3JR) “Софарма“ АД уведомява, че на 30 април...
02.05.2018: Унифарм АД-София (59X) Управителният съвет на Унифарм АД...
02.05.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД-София публикува Годишен...
30.04.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 553 пъти
[2016: 1 554, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]