Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.06.2022 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 393   стр.    
06.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Софарма АД публикува уведомление за...
04.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на...
04.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
04.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
01.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на...
01.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
30.06.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
30.06.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
30.06.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на...
29.06.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 17 533 пъти
[2016: 5 534, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]