Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 172 590 578
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.11.2023 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 423   стр.    
07.12.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД уведомява,...
06.12.2023: Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Донев инвестмънтс...
06.12.2023: Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Симеон Донев по чл. 19...
06.12.2023: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
06.12.2023: Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Симеон Донев по чл. 19...
06.12.2023: Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
06.12.2023: Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Софпринт Груп АД по чл....
05.12.2023: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
05.12.2023: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
05.12.2023: Софарма АД-София (SFA) На 01.12.2023 г. Софарма АД е изкупило...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 19 870 пъти
[2016: 7 871, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]