Кратък фирмен профил

Олимекс ООД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Преспа 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815145899
Капитал (лв.): 70 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сурови масла и мазнини
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Производител на храни Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство и търговия с растителни масла, както и всякаква друга търговска дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранена със закон (с изключение на банкова и застрахователна дейност), като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина.
 

31.01.2017: Производителите на олио в България са реализирали близо 500 млн....
21.12.2015: Един голям играч с приходи над 100 млн. лева при...
26.09.2001: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.10.1999: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.02.1997: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 759 пъти
[2016: 179, 2015: 46, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 218, 2011: 65, ... ]