Кратък фирмен профил

Мототехника СС АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
автосервиз Експрес
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130021631
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Общи събрания: Последно - 28.01.2020 
Предмет на дейност: Продажба на нови и употребявани автомобили, търговия с резервни части и всякакви аксесоари за автомобили, транспортни услуги, сервизна и ремонтна дейност, отдаване на автомобили под наем, вътрешен и международен транспорт, ресторантьорство, хотелиерство, производство и продажба на хранителни, промишлени и битови стоки, комисионна, спедиторска, лизингова, информационна и консултантска дейност, маркетинг, реклама, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

01.10.2010: Мототехника СС АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
17.09.2002: Съветът на директорите на "Мототехника СС" - АД, Самоков, на...
04.09.2001: Съветът на директорите на "Мототехника СС" - АД, Самоков, на...
30.06.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.03.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.02.2000: Съветът на директорите на "Мототехника СС" - АД, Самоков, на...
23.11.1999: Mинистерството на търговията и туризма на основание § 11, ал. 2...
10.09.1999: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 614 пъти
[2016: 267, 2015: 26, 2014: 43, 2013: 87, 2012: 157, 2011: 47, ... ]