Кратък фирмен профил

БКС-Бъдинстрой АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Яворов 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105050652
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Общи събрания: Последно - 30.07.2020 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "панониястрой" еоод, гр. Видин. Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, улици и благоустройствени съоръжения, строителство, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и комуникации, зелено строителство и поддържането му, производство и продажба на строителни материали и изделия на инертен материал, на бетонови, варови и други разтвори и на асфалтови смеси, проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност, услуги със специализирана строителна техника и транспорт, дърводелски и други услуги, посредничество, предприемачество и консултантство, търговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.08.2016: Отвориха офертите за рехабилитация на улици в община Видин В...
21.07.2009: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2009: Бъдинстрой АД - Видин свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Бъдинстрой АД - Видин свиква Годишно общо събрание на...
26.06.2007: Съветът на директорите на "Бъдинстрой" - АД, Видин, на основание...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Бъдинстрой" - АД, Видин, на основание...
26.09.2006: Съветът на директорите на "Бъдинстрой" - АД, Видин, на основание...
09.09.2005: Съветът на директорите на "Бъдинстрой" - АД, Видин, на основание...
15.10.2004: Съветът на директорите на "Бъдинстрой" - АД, Видин, на основание...
20.06.2003: Съветът на директорите на "Бъдинстрой" - АД, Видин, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 525 пъти
[2016: 563, 2015: 102, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 211, 2011: 169, ... ]