Кратък фирмен профил

Комеко АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
ул. Славянска 88
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160116117
Капитал (лв.): 2 031 850
 
 
 

Отрасъл: Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.08.2021 
Продукти и услуги:
Сензори, трансмитери, процесни индикатори, регулатори за температура, влажност, ниво, налягане, тегло, рН, таймери, броячи, пишещи и преносими уреди.
Предмет на дейност: Производство и търговия на средства за автоматизация, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.01.2014: 770 студенти от Университета по хранителни технологии са...
04.02.2011: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.06.2009: Комеко АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
24.06.2009: Комеко АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
24.06.2009: Комеко АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
31.08.2007: С р.N7285/31.08.2007 г. вписва: преобразуване на дружество с...
11.05.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.09.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.05.2001: Суперлативите, които всяка година се изричат за панаира на...
22.12.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 264 пъти
[2016: 780, 2015: 84, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 186, 2011: 294, ... ]