Кратък фирмен профил

Еврохотелс ЕАД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
к. к. Боровец, хотел Ела
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130035983
Капитал (лв.): 1 863 003
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Хотелиерска и туроператорска дейност, туристически услуги, мениджмънт на ресторанти и заведения за бързо хранене, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаването им под наем, комисионерство, търговско представителство и посредничество, превозна дейност със собствен и нает транспорт, сервизна, рекламна, информационна, програмна, консултантска, всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
04.09.2017: Синтетика свива печалбата през полугодието Синтетика отчита...
26.01.2017: Синтетика АД-София (EHN) „Синтетика“ АД уведомява, че е продала...
26.01.2017: „Синтетика“ АД е продало изцяло инвестицията си в предприятието...
29.12.2016: Синтетика АД-София (EHN) На проведено на 29.12.2016 г. ОСА на...
29.11.2016: Синтетика АД-София (EHN) В БФБ-София АД са постъпили материали...
09.05.2013: Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за допускане...
10.09.2010: "Еврохолд България" сключи предварителни договори за продажба на...
30.07.2010: Еврохотелс АД - Самоков свиква Извънредно общо събрание на...
20.02.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
26.11.2007: "Еврохолд България" разширява дейността си в сектора на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 955 пъти
[2016: 318, 2015: 69, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 215, 2011: 64, ... ]