Кратък фирмен профил

Турист-строй-комерс-99 АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул. Добруджа 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124140862
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 30.05.2020 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "турист-строй-комерс" еоод гр.добрич и закупуване на държавни дялове по реда на чл.25, ал.3 и чл.25, ал.4 от зппдобп.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.10.2009: – Съветът на директорите на ”Турист – строй – комерс – 99“ – АД,...
14.10.2008: Съветът на директорите на “Турист - строй - комерс - 99” - АД,...
04.08.2006: Съветът на директорите на "Турист - строй - комерс - 99" - АД,...
03.05.2005: Съветът на директорите на "Турист - строй - комерс - 99" - АД,...
04.05.2004: Съветът на директорите на "Турист - строй - комерс - 99" - АД,...
27.06.2003: Съветът на директорите на "Турист - строй - комерс - 99" - АД,...
20.05.2003: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.02.2003: Кръстьо Георгиев Кръстев - в качеството му на представител на...
30.08.2002: Димитър Георгиев Димитров, Кръстьо Георгиев Кръстев, Йовка...
23.08.2002: Димитър Георгиев Димитров, Кръстьо Георгиев Кръстев, Йовка...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 602 пъти
[2016: 302, 2015: 36, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 158, 2011: 16, ... ]