Кратък фирмен профил

2 плюс ООД - София


Контакти

София, 1202
ул. Индустриална 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 020539592
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и компенсационни операции, маркетингова, инженерингова, строителна, туристическа, транспортна, рекламна, сервизна и преводаческа дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на суровини, материали, полуфабрикати, готови изделия, изграждане и експлоатация на малки и средни обекти на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, търговията, услугите, общественото хранене, туризма и отдиха, организиране на спортни и атракционни мероприятия и забавни игри (без хазарт), организиране на дейности за развитие и подпомагане на личната и частната инициатива в тези сфери на стопанската дейност, представителство на български и чуждестранни фирми, посредничество, комисионна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт
 

07.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.03.2001: Фирма "2 Плюс" ООД е създадена през 1990г. През годините...
21.11.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
14.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.10.1999: На 21 Октомври 1999 Фирма "2 Плюс" ООД получи сертификат за...
08.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.05.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.05.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 568 пъти
[2016: 159, 2015: 54, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 216, 2011: 273, ... ]