Кратък фирмен профил

Генезис Лаборатории ООД - София


Контакти

София, 1574
ул. Спътник 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122050619
Капитал (лв.): 2 417 600
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, производство и продажба на промишлени стоки, разрешени със закон, производство и пласмент на концентрирани и неконцентрирани чисти култури и симбиотични закваски за всички видове млечни продукти и ноу-хау за всички видове млечни продукти, рекламна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, транспортна и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска и ремонтна дейност, организиране на спортни и развлекателни игри (без хазарт), хотелиерство и ресторантьорство, както и други търговски дейности, разрешени със закон.
 

16.11.2017: "Генезис лаборатории" затваря производствения цикъл с инвестиция...
10.11.2017: Българска компания строи фабрика за млечни продукти в Беларус...
04.09.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
04.12.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.04.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 257 пъти
[2016: 71, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 61, 2011: 18, ... ]