Кратък фирмен профил

Ер Ликид България ЕООД - Пирдоп


Контакти

Пирдоп, 2070
Индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130059799
Капитал (лв.): 40 373 550
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлени газове
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство, употреба, дистрибуция, покупко-продажби на всякакви видове химически продукти, промишлени газове и съпътстващи продукти, произведени от същия източник (пара и електричество), износ и внос на промишлени газове и оборудване за производството, складиране, използване, транспортиране и дистрибуция на промишлени газове и енергия и свързани с това услуги, извършване на всякакви услуги във връзка с производството, продажбата и дистрибуцията на промишлени газове и оборудване, свързани с използването на промишлени газове, инвестиции, свързани с промишлени газове и електричество и пара, като съпътстващи продукти, образувани от същия източник, производство, закупуване, продажба и дистрибуция на медицински газове и оборудване за здравеопазването, като операционни маси, хирургическо осветление, респираторни апаратури, оборудване за анестезия и реанимация, всякакъв вид промишлени и търговски операции, както и сделки с движимо и недвижимо имущество, пряко или косвено свързани с изброените по-горе дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.03.2016: Съдебен изпълнител разпродава бившия завод "Маяк" в...
11.03.2016: Френският посланик е посетил "Стомана индъстри" АД Посланикът...
10.03.2016: Посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан е посетил...
07.02.2014: Нов завод за 25.5 млн. лв. ще заработи в Девня Нов завод за...
13.10.2011: Френската Air Liquide увеличава инвестициите си в...
19.03.2011: Групата „Ер Ликид” изразява подкрепата си за солидарност с...
12.11.2010: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.01.2010: Френският производител на газове за промишлени и медицински цели...
30.05.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
16.10.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 912 пъти
[2016: 332, 2015: 150, 2014: 130, 2013: 261, 2012: 464, 2011: 236, ... ]