Кратък фирмен профил

Тракия Гарант АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Дондуков 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115500069
Капитал (лв.): 55 500
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.07.2020 
Предмет на дейност: Извършване на консултантски услуги - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълняване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
27.06.2019: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на 33...
15.05.2009: Тракия Гарант АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2009: Тракия Гарант АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
05.12.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.07.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.04.2007: Съветът на директорите на "Тракия Гарант" - АД, Пловдив, на...
27.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.05.2006: Съветът на директорите на "Тракия Гарант" - АД, Пловдив, на...
12.12.2005: На 7 декември бе извършена церемония по полагане на основен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 918 пъти
[2016: 409, 2015: 34, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 163, 2011: 65, ... ]