Кратък фирмен профил

Туристимпекс Торго АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Тодор Каблешков 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130096185
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Пласментно-снабдителска дейност и суровинно-ресурсно осигуряване, външноикономическа дейност, външна и вътрешна търговия, консигнационна дейност, маркетинг, реклама, лизинг, обмен на технологии, информационни и консултантски услуги, инженерингови дейности, търговско-промишлено коопериране, строителство, реконструкция и експлоатация на туристически обекти, промишлено-производствена и търговско-снабдителска дейност, проучване и проектиране на ново строителство, реконструкция и модернизация на обекти за туризъм, жилищни и обществени сгради, снабдяване с резервни части и машини, сервизна дейност, независим строителен надзор по проектиране и строителство, приватизационни сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
29.04.2003: Съветът на директорите на "Туристимпекс - Торго" - АД, София, на...
25.02.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
19.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 571 пъти
[2016: 226, 2015: 59, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 142, 2011: 44, ... ]