Кратък фирмен профил

Балканкар Плевен АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
Западна индустриална зона, ПК. 200
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114003517
Капитал (лв.): 484 944
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Производство, сервиз, ремонт и търговия с кари, компоненти, резервни части, стоки и услуги на населението.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
23.07.2012: Стъкларският завод "Рубин", който от няколко години отчита все...
18.06.2010: Балканкар-Плевен АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2009: Балканкар-Плевен АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
14.10.2008: Съветът на директорите на “Балканкар Плевен” - АД, Плевен, на...
04.07.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.07.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.06.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.04.2007: Съветът на директорите на "Балканкар Плевен" - АД, Плевен, нa...
30.03.2007: Агенцията за приватизация намали минималните цени за две от...
22.03.2007: АП реализира оборот от над 2 млн. лв. на фондовата борса. Пакети...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 427 пъти
[2016: 222, 2015: 94, 2014: 50, 2013: 101, 2012: 290, 2011: 198, ... ]