Кратък фирмен профил

Девин ЕАД - Девин


Контакти

Девин, 4800
ул. Васил Левски 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040428304
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на минерални води и безалкохолни напитки
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.04.2012 
Предмет на дейност: Изграждане, реконструкция, модернизация и експлоатация на производствената база за бутилиране на минерална вода в района на гр. Девин, производство, маркетингови проучвания и реализация на бутилирана минерална вода в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и съхранение в прясно и преработено състояние на всякаква селскостопанска продукция, търговски сделки, разрешени със закон, свързани с производството на бутилирана минерална вода, като дружеството може да участва в други дружества и организации, да извършва по законен начин в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, вкл. придобиване и отчуждаване в съответствие със закона и с устава недвижими и движими вещи, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, придобиване на права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност, и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
22.02.2019: Върховният административен съд потвърди правото на „Девин“ ЕАД...
01.02.2019: ПИБ е продала 3 хил. дка от терена на "Кремиковци" на...
04.01.2019: Сръбската минерална вода "Княз Милош" ще опита дебют на...
07.12.2018: Полската Maspex влага 5 млн. евро в бутилирането на минералната...
28.06.2018: "СИД ентърпрайз" ще изнася врати в още 28 държави Най-големият...
19.01.2018: "Девин" ще изнася бутилирана вода за Южна Корея Бутилиращата...
19.01.2018: "Девин" ще изнася вода за Южна Корея Бутилиращата компания...
12.12.2017: Полската Maspex купува и минералната вода "Велинград" Полският...
07.07.2017: КЗК одобри сделката за бутилиращата компания на Pepsi в...
05.05.2017: KMV подаде уведомление до КЗК за придобиването на Куадрант...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 748 пъти
[2016: 846, 2015: 162, 2014: 124, 2013: 248, 2012: 575, 2011: 863, ... ]