Кратък фирмен профил

Диас 2000 ООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Търговска 164, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128060164
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, съхранение, преработка и търговия със зърно и млевни продукти, търговия с горива, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, всякакви други сделки, незабранени със закон и не са държавен монопол, внос и износ по предмета на дейност
 

27.01.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.1999: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 671 пъти
[2016: 354, 2015: 71, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 165, 2011: 6, ... ]