Кратък фирмен профил

Кулинар еърпорт център АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 7, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130201907
Капитал (лв.): 860 342
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 18.08.2020 
Предмет на дейност: Управление на недвижимо имущество и управление на проекти свързани с недвижими имоти и друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
17.08.2010: Софийският завод "Кулинар" се превзема от минотарните акционери...
09.08.2010: В края на 80-те години завод "Кулинар" е един огромен...
16.03.2010: Кулинар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.08.2009: Кулинар АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.08.2009: Кулинар АД - София свиква общо събрание на акционерите на...
17.08.2009: Кулинар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 279 пъти
[2016: 597, 2015: 51, 2014: 58, 2013: 117, 2012: 229, 2011: 109, ... ]