Кратък фирмен профил

Капрони АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Ген. Столетов 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833067822
Капитал (лв.): 2 571 678
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на xидравлични изделия и системи; научни изследвания, търговия в страната и чужбина; комисионни сделки; търговско предтставителство и посредничество; рекламни, информациони, програмни и други услуги; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дъщерни дружества; финансиране на дъщерни дружества; както и всяка друга дейност незабраненна от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
15.08.2018: Походът на производството на авиочасти в България Втора...
01.10.2014: „Капрони „ АД е водещ производител на хидравлични елементи и...
01.10.2014: Капрони “АД изпълнява Проект №BG161PO003-1.1.07-0206-С0001-...
28.08.2014: “Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от ...
18.08.2014: Цифровопрограмна машина буквално е отрязала главата на загиналия...
15.08.2014: Работник в „Капрони” АД, гр. Казанлък, загина около 13.45 ч. при...
16.07.2014: КАПРОНИ АД постоянно проектират и произвеждат нови...
17.03.2014: До края на май обновяват парковете "Розариум" и "Тюлбето" в...
13.11.2013: Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
26.08.2013: Глад за кадри в машиностроенето Липсата на подготвени кадри е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 978 пъти
[2016: 608, 2015: 255, 2014: 159, 2013: 319, 2012: 718, 2011: 538, ... ]