Кратък фирмен профил

Капрони АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Ген. Столетов 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833067822
Капитал (лв.): 2 571 678
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.07.2020  Предстоящо - 29.07.2021 
Предмет на дейност: Производство на xидравлични изделия и системи; научни изследвания, търговия в страната и чужбина; комисионни сделки; търговско предтставителство и посредничество; рекламни, информациони, програмни и други услуги; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дъщерни дружества; финансиране на дъщерни дружества; производство и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантъорство, извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от закона за професионалното образование и обучение, извършване на охранителна дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
11.02.2020: Енергетика и военен завод носят благосъстоянието на област Стара...
01.07.2019: Капрони АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
13.02.2019: Капрони АД ще участва в Международно изложение Hannover Messe...
24.10.2018: Машиностроенето: Възходящият тренд продължава Повече приходи,...
15.08.2018: Походът на производството на авиочасти в България Втора...
20.02.2018: Капрони АД ще участва в Международно изложение Hannover Messe...
13.06.2017: Капрони АД ще участва в Международно специализирано изложение за...
27.02.2017: Капрони АД ще участва в Международен панаир Хановер Месе 2017...
01.10.2014: „Капрони „ АД е водещ производител на хидравлични елементи и...
01.10.2014: Капрони “АД изпълнява Проект №BG161PO003-1.1.07-0206-С0001-...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 551 пъти
[2016: 1 181, 2015: 255, 2014: 159, 2013: 319, 2012: 718, 2011: 538, ... ]