Кратък фирмен профил

Вапцаров АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 51Б, офис сграда БЛОК В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824105277
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.10.2020 
Предмет на дейност: Производство на ковашко – пресови машини, енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
27.10.2020: Вапцаров АД-София (4V4) Уведомление за значително дялово...
22.10.2020: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено редовно ОСА от 19.10.2020...
21.09.2020: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ АД са постъпили материали за...
16.07.2020: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
29.04.2020: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
31.03.2020: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София публикува Годишен...
29.01.2020: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
01.11.2019: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
08.10.2019: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
11.07.2019: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 677 пъти
[2016: 979, 2015: 179, 2014: 157, 2013: 315, 2012: 613, 2011: 660, ... ]