Кратък фирмен профил

168 часа ЕООД - София


Контакти

София, 1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 84
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831400025
Капитал (лв.): 13 005 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на вестници
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 09.06.2009 
Предмет на дейност: Издателска и печатарска дейност и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
07.06.2016: Венелина Гочева продаде "Печатница София" на Пеевски Фирма,...
10.01.2014: Венелина Гочева напусна Съюза на издателите Венелина Гочева е...
10.01.2013: "Инвестбанк" е новият собственик на вестниците "24 часа" и...
10.01.2011: Тошо Тошев и Венелина Гочева ще са акционери в „Медиа холдинг” и...
07.01.2010: 168 часа ЕООД е подало жалба в Комисията за защита на...
07.01.2010: "168 часа" ЕООД е подало жалба в Комисията за защита на...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.06.2009: 168 часа ЕООД - София свиква Годишно общо събрание на...
11.06.2009: 168 часа ЕООД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 811 пъти
[2016: 498, 2015: 131, 2014: 109, 2013: 219, 2012: 439, 2011: 388, ... ]