Кратък фирмен профил

Химремонтстрой АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Георг Вашингтон 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 816089204
Капитал (лв.): 11 716 480
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.07.2018 
Продукти и услуги:
Ремонт, реконструкция и модернизация на производствени мощности, строително-монтажни работи, машиностроене и външно-търговска дейност КАПИТАЛ
Предмет на дейност: Ремонт, реконструкция и модернизация на производствени мощности, строително-монтажни работи, машиностроене и външно-търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
20.12.2017: Българо-швейцарска фирма ще прави предпроектното проучване за...
03.11.2015: Две търговски марки, регистрирани в Молдова, добавят над 21 млн....
03.11.2015: Как две търговски марки в Молдова вдигат капитал с 20 млн....
24.06.2013: "Рутекс – Ати" ще изпълнява надзора на депото за отпадъци в...
10.06.2013: Обединение с унгарско участие ще строи депото за отпадъци в...
08.12.2010: Химремонтстрой АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
06.01.2010: Химремонтстрой АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
10.11.2009: РАЗРЕШЕНИЕ № 61 от 13 октомври 2009 г. за търсене и проучване на...
30.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.08.2009: Химремонтстрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 516 пъти
[2016: 321, 2015: 140, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 499, 2011: 358, ... ]