Кратък фирмен профил

Асенова крепост АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Иван Вазов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115012041
Капитал (лв.): 7 638 033
 
 
 

Отрасъл: Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Продукти и услуги:
- продукти от полиетилен;
- биаксиално ориентирано полипропиленово фолио;
- тъкани торби;
- други полипропиленови изделия.
Предмет на дейност: Производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, мениджмънт, предприемачество, представителство и агентство, услуги и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
12.10.2018: Комисията по досиетата разкри още 45 сътрудници на тоталитарните...
22.08.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ АД е постъпил доклад...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
25.07.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) Във връзка с настъпване на...
03.07.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) В БФБ-София АД са постъпили...
18.05.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ-София АД е постъпил...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
22.02.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ-София АД е постъпил...
25.01.2018: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 544 пъти
[2016: 724, 2015: 358, 2014: 226, 2013: 453, 2012: 1 147, 2011: 756, ... ]