Кратък фирмен профил

Хляб 97 АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Козлодуй 84
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123077131
Капитал (лв.): 60 900
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 13.07.2018 
Предмет на дейност: Участие в приватизационните процеси чрез допустимите със закон начини, средства и методи, консултантска (без юридическа), маркетингова, комисионна, рекламна, информационна, транспортна, спедиторска (без поща), външно- и вътрешнотърговска, внос, износ, реекспортна, консигнационна, патентна, рентиерска, наемна, инвеститорска, посредническа, проучвателна, изследователска, инженерингова, проектантска, селскостопанска, изкупуване и търговия със зърно и зърнени продукти, организиране на базари и изложения, провеждане на търгове, участие в български и чуждестранни дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.07.2010: Хляб-97 АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
05.05.2010: Хляб-97 АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Хляб-97 АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
04.03.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.02.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.06.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.12.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.08.2004: Съветът на директорите на "Хляб - 97" - АД, Казанлък, на...
29.10.2002: Съветът на директорите на "Хляб - 97" - АД, Казанлък, на...
23.10.2001: Съветът на директорите на "Хляб - 97" - АД, Казанлък, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 513 пъти
[2016: 244, 2015: 58, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 145, 2011: 7, ... ]