Кратък фирмен профил

Проектант Бургас 99 АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
бул. Ст. Стамболов 120
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102614286
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 07.06.2019  Предстоящо - 23.09.2020 
Предмет на дейност: Научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, жилищните сгради, обектите на общественото обслужване, промишлените и селскостопанските сгради, инженерната инфраструктура, транспортно-комуникационни обекти, благоустройство, геодезически услуги, озеленяване, геоложки услуги, информационни и други услуги, търговско представителство и посредничество, внос, износ, бартерни сделки, лизингови и обменни операции в сферата на проучването, проектирането и строителството, информационни услуги, подготовка на кадри, отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, всякакви търговски и стопански сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.03.2010: Проектант Бургас-99 АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
09.07.2009: Проектант Бургас-99 АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
20.06.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.04.2008: Съветът на директорите на "Проектант Бургас 99" - АД, Бургас, на...
19.10.2007: Съветът на директорите на "Проектант Бургас 99" - АД, Бургас, на...
13.04.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Проектант Бургас 99" - АД, Бургас, на...
09.08.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.07.2005: Съветът на директорите на "Проектант Бургас 99" - АД, Бургас, на...
21.01.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 954 пъти
[2016: 287, 2015: 37, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 194, 2011: 86, ... ]