Кратък фирмен профил

Аидатур АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
пл. Атлантически 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836143710
Капитал (лв.): 66 125 242
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Туристически агент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.06.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство срещу лева и валута; обмяна на валута; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм., превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристическа дейност и туроператорска дейност на територията на страната и в чужбина, продажба на петрол и петролни продукти, инвестиции в закупуване на контролни пакети, дялове и акции от различни дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
26.09.2009: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи 814 140 лв....
26.09.2009: Имуществена санкция в размер на 814 140 лв. налага Комисията за...
10.07.2009: "Тера тур сървиз", управлявана от бащата на шефа на "Лукойл...
18.09.2008: Предприятието за преработка на тютюн "Кърджали табак" отново ще...
03.06.2008: Аидатур АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.05.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
31.03.2008: На 28 март между Булгартабак Холдинг АД-София и Аидатур...
31.03.2008: На 28.03.2008 год., между Булгартабак-холдинг АД-София и Аидатур...
31.03.2008: На 28 март между Булгартабак Холдинг АД и Аидатур АД е подписан...
11.03.2008: В определения срок за подаване на оферти за покупка на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 747 пъти
[2016: 662, 2015: 145, 2014: 56, 2013: 113, 2012: 273, 2011: 113, ... ]