Кратък фирмен профил

В Фарм АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Дълга Лъка 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814191192
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали, дезинфекционни средства, консумативни стоматологични и хирургични материали, медицинска апаратура и инструментариум, очна оптика и аудиотехника, болнично и аптечно оборудване, изготвяне на екстемпорални лекарствени форми и галенови препарати, внос и износ на всякакви медицински и други стоки, други дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
16.04.2014: Започна застрояването на бившето аптечно, на чието място се...
16.09.2010: Аптечно-Велико Търново АД - Велико Търново свиква Извънредно...
15.03.2010: Аптечно-Велико Търново АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
07.07.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
27.04.2009: Аптечно-Велико Търново АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
29.12.2008: Аптечно-Велико Търново АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
29.02.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
04.12.2007: Съветът на директорите на "Аптечно - Велико Търново" - АД,...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Аптечно - Велико Търново" - АД,...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Аптечно - Велико Търново" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 334 пъти
[2016: 177, 2015: 103, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 296, 2011: 165, ... ]