Кратък фирмен профил

Ат и Ком АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
Асеновградско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115526808
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Участие по предвидения в закона ред в приватизацията на обособена част от "КЦМ" - АД, цех "Автотранспорт", всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.11.2010: Ат и Ком АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
18.03.2010: Ат и Ком АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
03.07.2009: Пловдивският районен съд, II гр. състав, издава заповед, с...
24.04.2009: Ат и Ком АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
06.01.2009: Асеновградският районен съд въз основа на определение,...
14.11.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.04.2008: Ат и Ком АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
21.12.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.10.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.08.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 606 пъти
[2016: 83, 2015: 66, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 159, 2011: 90, ... ]