Кратък фирмен профил

Авко АД - София


Контакти

София, 1616
ул. Панорамен път 38 А, вх. Г, ет. 2, ап. 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117001136
Капитал (лв.): 1 800 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.05.2013 
Предмет на дейност: Разработаане, производство и продажба на продукти от експандиран птфе, технически прежди, проектиране и производство на предварително изолирани топлопреносни системи за без канално полагане; индустриални уплътнения; салникови набивки; изделия от политетрафлуоретилен и графит; фрикционни изделия; термоизолационни облекла и технически тъкани; спирално навити и плоски уплътнения; антикорозионна защита на индустриални съоръжения; уплътнителни листи; термоизолационни и електроизолационни материали; вътрешна и международна превозна дейност; изкупуване, съхранение и преработка на промишлени отпадъци; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги в страната и чужбина; организация на търгове; управление и анализ на проекти; строителство, ремонт, поддръжка и управление на недвижима собственост; посредничество и търговия с недвижими имоти; сделки с ценни книжа; валутни сделки, всяка друга дейност, не забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.07.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.03.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.05.2008: Авко АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.02.2008: Русенското дружество Авко АД с директор Владимир Колев бе...
11.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.08.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.09.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
23.05.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.05.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.02.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 741 пъти
[2016: 422, 2015: 74, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 211, 2011: 211, ... ]