Кратък фирмен профил

Брикел ЕАД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
Извън града
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123526494
Капитал (лв.): 1 219 642
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.09.2004 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на енергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електро- и топлопроизводството, производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 48   стр.    
14.08.2018: 254 млн. лв. са приходите от началото на годината в "Мини...
17.04.2018: Основният спонсор на Първанов Людмил Стойков строи хранилище за...
15.11.2017: ТЕЦ съхранявали в складовете си нормативно определените...
30.10.2017: Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от...
12.10.2017: AES инвестира над 1 млн. евро в регионален административен...
12.09.2017: Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обявява допълнителен...
13.10.2016: Мини "Бобов дол" увеличава дълговете си и остава на...
07.09.2016: Националната електрическа компания (НЕК) пази в тайна на кои...
22.08.2016: "Мини Марица-изток" вече купува ток от енергийната...
02.08.2016: 110 млн. лв. чакат Мини Марица изток 110,4 млн. лв. чакат Мини...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 441 пъти
[2016: 327, 2015: 172, 2014: 126, 2013: 252, 2012: 538, 2011: 743, ... ]