Кратък фирмен профил

Хидроенергоремонт АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Васил Левски 236
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115328139
Капитал (лв.): 81 440
 
 
 

Отрасъл: Производство на парни котли, без котли за отопление
Общи събрания: Последно - 26.06.2020 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране и консултански работи по изграждане на вец, проектиране, конструиране, изработка, монтаж, ремонт, реконструкция и реxабилитация на водни турбини, xидротеxнически съоръжения и резервни части за вец и тец, пещостроителни и изолационни работи, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.08.2010: Управителят на дружество “Кресна Електрик” Тодор Димов, който е...
26.03.2009: Хидроенергоремонт АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
22.04.2008: Хидроенергоремонт АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Хидроенергоремонт" - АД, Пловдив, на...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Хидроенергоремонт" - АД, Пловдив, на...
27.12.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.12.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2005: Съветът на директорите на "Хидроенергоремонт" - АД, Пловдив, на...
21.01.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.12.2004: Съветът на директорите на "Хидроенергоремонт" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 122 пъти
[2016: 453, 2015: 37, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 140, 2011: 116, ... ]