Кратък фирмен профил

Совата ЕАД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Зелениковец 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814166634
Капитал (лв.): 3 587 520
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Лицензи и сертификати:  Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 12.06.2009 
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.07.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
27.06.2009: Совата АД - Совата свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.06.2009: Совата АД - Совата свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.08.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Совата" - АД, с. Совата, на основание...
20.04.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
29.11.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Совата" - ЕАД, с. Совата, община...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.12.2004: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 839 пъти
[2016: 149, 2015: 28, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 109, 2011: 122, ... ]